[Haskell-cafe] Injective type families for GHC

Jan Stolarek jan.stolarek at p.lodz.pl
Mon Feb 9 19:14:53 UTC 2015


> Is your design described anywhere?
https://ghc.haskell.org/trac/ghc/wiki/InjectiveTypeFamilies

At the moment some sections of this page are slightly out of date. I have an update prepared but 
it will go online after the merge.

Janek

---
Politechnika Łódzka

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.


More information about the Haskell-Cafe mailing list