Bilgi Paylaştıkça Artar

info info@teknosoftbilgi.com
Tue, 10 Sep 2002 18:56:14 +0200


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-9" http-equiv=Content-Type>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY aLink=#336699 bgColor=#ffffff bottomMargin=0 leftMargin=0 link=#336699
rightMargin=0 topMargin=0 vLink=#336699 marginwidth="0"
marginheight="0"><BR>
<CENTER>
<TABLE border=1 borderColor=#336699 cellPadding=0 cellSpacing=0 cols=1
width=595>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD>
   <CENTER>
   <TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 cols=1 width=592>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD><IMG height=94
      src="http://www.teknosoftbilgi.com.tr/egitim/top001.jpg"
     width=592></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
   <DIV align=right><B><FONT face=Verdana><FONT color=#44627c>Bilgi
   Paylaşıldıkça Artar</FONT></FONT></B></DIV><BR>
   <CENTER>
   <TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 cols=2 width="100%">
    <TBODY>
    <TR>
     <TD width=150>
      <CENTER>
      <TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 cols=2 width="95%">
       <TBODY>
       <TR>
        <TD width=10><IMG height=10
         src="http://www.teknosoftbilgi.com.tr/egitim/bullet.gif"
         width=13> </TD>
        <TD width=100><B><FONT face=Tahoma><FONT size=-1>Microsoft
         Sertifika Programları</FONT></FONT></B></TD></TR>
       <TR>
        <TD><IMG height=10
         src="http://www.teknosoftbilgi.com.tr/egitim/bullet.gif"
         width=13> </TD>
        <TD><B><FONT face=Tahoma><FONT size=-1>İngilizce Dil
         Eğitimleri</FONT></FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></TD>
     <TD width=200>
      <CENTER>
      <TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 cols=1 width="100%">
       <TBODY>
       <TR>
        <TD><B><FONT face=Tahoma><FONT color=#44627c><FONT size=-1>Her
         biri Microsoft sertifikalı uzmanlardan oluşan eğitmen
         kadrosuyla Teknosoft, sizi hem sertifika, hem de gerçek
         projeler üzerinde deneyim sahibi
         yapıyor...</FONT></FONT></FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR>
   <TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 cols=2 width="100%">
    <TBODY>
    <TR>
     <TD width=100><IMG height=254
      src="http://www.teknosoftbilgi.com.tr/egitim/side002.gif" width=123>
     </TD>
     <TD vAlign=top width=350>
      <CENTER>
      <TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 cols=1 width="95%">
       <TBODY>
       <TR>
        <TD><B><FONT face=Verdana><FONT color=#44627c><FONT
         size=-1>Microsoft Sertifika
         Programları</FONT></FONT></FONT></B> </TD></TR><BR>
       <TR>
        <TD height=30>
         <CENTER>
         <TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 cols=1
         width="100%">
          <TBODY>
          <TR>
           <TD><B><U><FONT face=Verdana><FONT size=-2>Saha
            tecrübesi ve eğitim formasyonu olan teknik
            uzmanlardan:</FONT></FONT></U></B></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></TD></TR>
       <TR>
        <TD>
         <ul>
         <LI><B><FONT face=Verdana><FONT size=-2>Microsoft Sertifikalı
         Sistem Mühendisi (MCSE 2000) Eğitimi</FONT></FONT></B>
         <LI><B><FONT face=Verdana><FONT size=-2>CompTIA + Bilgisayar
         Teknisyenliği Eğitimi</FONT></FONT></B>
         <LI><B><FONT face=Verdana><FONT size=-2>Microsoft Office
         Uzmanlık Eğitimi</FONT></FONT></B>
         <LI><B><FONT face=Verdana><FONT size=-2>Web Tasarım Uzmanı
         Eğitimi</FONT></FONT></B></LI>
         </ul>
        </TD></TR>
       <TR>
        <TD height=20></TD></TR>
       <TR>
        <TD><B><FONT face=Verdana><FONT color=#44627c><FONT
         size=-1>İngilizce Dil
Eğitimleri</FONT></FONT></FONT></B></TD></TR>
       <TR>
        <TD height=10></TD></TR>
       <TR>
        <TD>
         <ul>
         <LI><B><FONT face=Verdana><FONT size=-2>Profesyonel İş
         İngilizcesi (Konuşma - Yazışma -
         Sözleşme)</FONT></FONT></B></LI>
         </ul>
        </TD></TR>
       <TR>
        <TD>
         <ul>
         <LI><B><FONT face=Verdana><FONT size=-2>İngiliz Eğitmenlerden
         Pratik Konuşma
      Eğitimi</FONT></FONT></B></LI>
         </ul>
        </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR>
      <CENTER>
      <TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 cols=1 width="95%">
       <TBODY>
       <TR>
        <TD><B><FONT face=Verdana><FONT size=-2>Eğitimler hakkında
         bilgi ve ödeme koşulları için bizi hemen
         arayın!</FONT></FONT></B><B><FONT face=Verdana><FONT
         size=-2></FONT></FONT></B>
         <P><B><FONT face=Verdana><FONT size=-2>Çağrı
         Merkezimiz:</FONT></FONT></B><B><FONT face=Verdana><FONT
         size=-1></FONT></FONT></B>
         <P><B><FONT face=Verdana><FONT size=-1>0 (212) 347 13 53
         (pbx)</FONT></FONT></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE><BR>
   <CENTER>
   <P><FONT face=Verdana><FONT size=-2>TEKNOSOFT Bilgi ve İletişim
   Teknolojileri San.ve Tic. Ltd.Şti.</FONT></FONT><BR><FONT
   face=Verdana><FONT size=-2>Eser İş Merkezi A Blok Kat:5 Daire:46
   Esentepe/IST.</FONT></FONT></CENTER>
   <CENTER>
   <TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 cols=1 width=592>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD background=http://www.teknosoftbilgi.com.tr/egitim/bottom001.jpg
     height=35 vAlign=bottom><IMG
      src="http://www.teknosoftbilgi.com.tr/egitim/spacer.gif"></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR></BODY></HTML>