Firmalar İçin En Verimli ve Karlı TİCARET PORT ALI Açıldı...

Neslihan ÇETİN info@e-talep.com
Wed, 1 Jan 2003 16:47:26 +0200


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_19718_01C2B1B5.77556FC0
Content-Type: text/plain;
	charset="iso-8859-9"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Bu mesaj=FDn i=E7eri=F0ini d=FCzg=FCn bir =FEekilde g=F6remiyorsan=FDz,
www.e-talep.com/tanitim <http://www.e-talep.com/tanitim>  adresini
ziyaret edebilirsiniz.
 	 <http://www.e-talep.com> =09
  _____ =20

 	Neden ? E-ticaret

Neden ? E-talep.com
  _____ =20

 Ticaretin %35'i internete ta=FE=FDnacak, sizde yerinizi al=FDn !!!
2005 y=FDl=FDna kadar firmalar aras=FD ticaretin %35'inin elektronik =
ortama
ta=FE=FDnaca=F0=FD tahmin edilmektedir. Bir firma =E7al=FD=FEan=FD =
olarak veya firma
sahibi olarak bu geli=FEmelerin d=FD=FE=FDnda kalmay=FDp, sizin i=E7in =
tasarlanan ve
hizmetinize sunulan E-talep.com gibi =FCcretsiz teknolojileri =
=E7al=FD=FEma
hayat=FDn=FDza entegre etmelisiniz.

 E-talep.com ile Firman=FDz daha h=FDzl=FD kar edecek
Firmalar=FDn, Pazarlama ve Sat=FDnalma b=F6l=FCmleri i=E7in tasarlanan
E-talep.com, karl=FD ticaret ortam=FD ile sat=FD=FElar=FDn=FDzda =
art=FD=FEa neden
olacak, b=F6ylece h=FDzl=FD kar etmenizi sa=F0layacak. Sat=FDn almada ki =
%15'lere
varan fiyat avantaj=FD ile girdi maliyetleriniz azalacak, b=F6ylece kar
marj=FDn=FDz y=FCkselecektir.=20

 E-talep.com ile rekabet g=FCc=FCn=FCz=FC ve verimlili=F0inizi =
art=FDracaks=FDn=FDz
T=FCm kamu ve firma al=FDmlar=FDndan veya bizim tabirimizle; g=FCncel
taleplerden an=FDnda haberdar olacak, rakip firmalar=FDn bir ad=FDm =
=F6n=FCne
ge=E7eceksiniz. Ayr=FDca pazarlama ve sat=FDn al=FDmda verimlili=F0i =
art=FDrarak
zaman ve para tasarrufu sa=F0layacaks=FDn=FDz.

 Sat=FDn al=FDm s=FDras=FDnda %8 ile %15 aras=FD kar edeceksiniz=20
Firman=FDz=FDn al=FDmlar=FDn=FD e-talep.com =FCzerinde yay=FDnlayarak, =
beklemedi=F0iniz
fiyat indirimleri ile kar=FE=FDla=FEacak, girdi maliyetlerinizi
azaltacaks=FDn=FDz. Al=FDmlar s=FDras=FDnda ortalama %8 ila %15 aras=FD =
kar
sa=F0layacaks=FDn=FDz.=20

 Firmalar i=E7in zaman =E7ok daha h=FDzl=FD ak=FDyor
Firmalar=FDn art=FDk hantal bir yap=FDyla b=FCy=FCmesi s=F6z konusu =
de=F0il, art=FDk
sataca=F0=FD =FCr=FCnleri k=FDsa s=FCrede pazarlamal=FD, ihtiya=E7 =
duydu=F0u =FCr=FCnleri ise
daha h=FDzl=FD sipari=FEedip sat=FDn almal=FD. E-talep.com y=FCksek =
teknolojisiyle,
yat=FDr=FDm yapman=FDza ve para harcaman=FDza gerek kalmadan bu imkan=FD =
size
sunuyor.

 E-talep.com ailemizde sizi de g=F6rmek istiyoruz=20
Her ge=E7en g=FCn ailemiz b=FCy=FCyor 2 ay gibi k=FDsa bir s=FCrede 1000 =
=FCyeyi
a=FEt=FDk, zamanla daha b=FCy=FCyece=F0imiz inanc=FDnday=FDz. Ailemize =
kat=FDlarak,
k=FC=E7=FCk ve orta =F6l=E7ekli firmalar=FDn, kamu kurum ve =
kurulu=FElar=FDn=FDn
olu=FEturdu=F0u =E7ok geni=FE bir al=FDc=FD ve sat=FDc=FD kitlesine =
ula=FEacak, yeni i=FE
ortaklar=FD edineceksiniz.

 E-talep.com'un arkas=FDnda g=FC=E7l=FC bir kadro var
E-talep.com firmalar aras=FD ticaret ve bili=FEim teknolojilerinde uzman
olan, profesyonel bir ekip taraf=FDndan tasarland=FD. Sizlerden gelen =
=F6neri
ve isteklerle bu ticaret platformu daha da geli=FEtirilerek, kolay
kullan=FDlabilir, verimli ve etkin bir ticaret ortam=FD =
olu=FEturulacakt=FDr.

 E-talep.com Kullan=FDm=FD kolay g=FCvenli bir ticaret platformudur
E-talep.com kullan=FDm=FD kolay, =FCyelerin gizlilik kurallar=FDn=FD =
g=F6zeten,
g=FCvenli bir ticaret platformundur.=20
 =09
Daha fazla bilgi i=E7in; www.e-talep.com <http://www.e-talep.com> =
adresini
ziyaret edin.=09
  _____ =20

 G=F6r=FC=FE, =F6neri ve sorular=FDn=FDz i=E7in; t =FD k l a y =FD n
<http://www.e-talep.com/Pages/Contact.asp> =09
 E-posta almak istemiyorsan=FDz; t =FD k l a y =FD n
<mailto:destek@e-talep.com?subject=3DE-posta almak istemiyorum> =09
     =20

------=_NextPart_000_19718_01C2B1B5.77556FC0
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-9"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html><head><meta http-equiv=3D'Content-Language' =
content=3D'tr'></head><body><font face=3D'Tahoma' style=3D'font-size: =
9pt'>Bu mesaj=FDn i=E7eri=F0ini d=FCzg=FCn bir =FEekilde =
g=F6remiyorsan=FDz, <b> <a href=3D'http://www.e-talep.com/tanitim'><font =
color=3D'#000000'>www.e-talep.com/tanitim</font></a></b> adresini =
ziyaret edebilirsiniz.</font><table border=3D'0' cellpadding=3D'0' =
cellspacing=3D'0' style=3D'border-collapse: collapse' =
bordercolor=3D'#111111' width=3D'630'><tr><td><table border=3D'0' =
cellpadding=3D'0' cellspacing=3D'0' style=3D'border-collapse: collapse' =
bordercolor=3D'#111111' width=3D'100%'><tr><td width=3D'18%'><img =
border=3D'0' =
src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/logo.asp?mail=3Dglasgow-haskell-=
users@haskell.org' width=3D'150' height=3D'79'></td><td width=3D'82%'><p =
align=3D'center'><a href=3D'http://www.e-talep.com'><img border=3D'0' =
src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/ust%20banner%20II.gif' =
width=3D'468' height=3D'60'></a></td></tr></table></td></tr><tr><td><hr =
color=3D'#739CCE' size=3D'3' width=3D'630' =
align=3D'left'></td></tr><tr><td><table border=3D'0' cellpadding=3D'0' =
cellspacing=3D'0' style=3D'border-collapse: collapse' =
bordercolor=3D'#111111' width=3D'100%'><tr><td width=3D'20%'><img =
border=3D'0' src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/taleppc.gif' =
width=3D'110' height=3D'120'></td><td width=3D'80%' valign=3D'top'><p =
style=3D'margin-left: 9; margin-top:8' align=3D'left'><strong><font =
face=3D'Verdana' color=3D'#739CCE' size=3D'6'>Neden ? =
E-ticaret</font></strong><p style=3D'margin-left: 9' =
align=3D'right'><strong><font face=3D'Verdana' color=3D'#739CCE' =
size=3D'6'>Neden ? =
E-talep.com</font></strong></td></tr></table></td></tr><tr><td><hr =
color=3D'#739CCE' size=3D'3' width=3D'630' =
align=3D'left'></td></tr><tr><td><p class=3D'MsoNormal' =
style=3D'text-align: justify'><IMG =
src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/talepaw.gif' width=3D'10' =
height=3D'10'><b><font color=3D'#739CCE' face=3D'Verdana' =
size=3D'2'>Ticaretin %35'i internete ta=FE=FDnacak, sizde yerinizi =
al=FDn !!!<br></font></b><font size=3D'2' color=3D'#808080' =
face=3D'Verdana'>2005 y=FDl=FDna kadar firmalar aras=FD ticaretin =
%35'inin elektronik ortama ta=FE=FDnaca=F0=FD tahmin edilmektedir. Bir =
firma =E7al=FD=FEan=FD olarak veya firma sahibi olarak bu geli=FEmelerin =
d=FD=FE=FDnda kalmay=FDp, sizin i=E7in tasarlanan ve hizmetinize sunulan =
E-talep.com gibi <b>=FCcretsiz</b> teknolojileri =E7al=FD=FEma =
hayat=FDn=FDza entegre etmelisiniz.</font></p><p class=3D'MsoNormal' =
style=3D'text-align: justify'><IMG =
src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/talepaw.gif' width=3D'10' =
height=3D'10'><font color=3D'#739CCE' face=3D'Verdana' =
size=3D'2'><b>E-talep.com ile Firman=FDz daha h=FDzl=FD kar =
edecek<br></b></font><font face=3D'Verdana' size=3D'2' =
color=3D'#808080'>Firmalar=FDn, Pazarlama ve Sat=FDnalma b=F6l=FCmleri =
i=E7in tasarlanan E-talep.com, karl=FD ticaret ortam=FD ile =
sat=FD=FElar=FDn=FDzda art=FD=FEa neden olacak, b=F6ylece h=FDzl=FD kar =
etmenizi sa=F0layacak. Sat=FDn almada ki %15'lere varan fiyat avantaj=FD =
ile girdi maliyetleriniz azalacak, b=F6ylece kar marj=FDn=FDz =
y=FCkselecektir. <br><br></font> <IMG =
src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/talepaw.gif' width=3D'10' =
height=3D'10'><font color=3D'#739CCE' face=3D'Verdana' =
size=3D'2'><b>E-talep.com ile rekabet g=FCc=FCn=FCz=FC ve =
verimlili=F0inizi art=FDracaks=FDn=FDz<br></b></font><font =
color=3D'#808080' size=3D'2'><font face=3D'Verdana'>T=FCm kamu ve firma =
<b>al=FDmlar=FDndan</b> veya bizim tabirimizle; g=FCncel taleplerden =
an=FDnda haberdar olacak,</font></font><font color=3D'#739CCE' =
face=3D'Verdana' size=3D'2'> </font><font face=3D'Verdana' size=3D'2' =
color=3D'#808080'>rakip firmalar=FDn bir ad=FDm =F6n=FCne =
ge=E7eceksiniz. Ayr=FDca pazarlama ve sat=FDn al=FDmda verimlili=F0i =
art=FDrarak zaman ve para tasarrufu =
sa=F0layacaks=FDn=FDz.<br><br></font><IMG =
src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/talepaw.gif' width=3D'10' =
height=3D'10'><b><font color=3D'#739CCE' face=3D'Verdana' =
size=3D'2'>Sat=FDn al=FDm s=FDras=FDnda %8 ile %15 aras=FD kar =
edeceksiniz </font></b><br><font face=3D'Verdana' size=3D'2' =
color=3D'#808080'>Firman=FDz=FDn al=FDmlar=FDn=FD e-talep.com =FCzerinde =
yay=FDnlayarak, <b>beklemedi=F0iniz</b> fiyat indirimleri ile =
kar=FE=FDla=FEacak, girdi maliyetlerinizi azaltacaks=FDn=FDz. Al=FDmlar =
s=FDras=FDnda ortalama %8 ila %15 aras=FD kar sa=F0layacaks=FDn=FDz. =
</font></p><p align=3D'justify' style=3D'margin-top: 8'><IMG =
src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/talepaw.gif' width=3D'10' =
height=3D'10'><b><font color=3D'#739CCE' face=3D'Verdana' =
size=3D'2'>Firmalar i=E7in zaman =E7ok daha h=FDzl=FD =
ak=FDyor<br></font></b><font size=3D'2' color=3D'#808080'><font =
face=3D'Verdana'>Firmalar=FDn art=FDk hantal bir yap=FDyla b=FCy=FCmesi =
s=F6z konusu de=F0il, art=FDk sataca=F0=FD =FCr=FCnleri k=FDsa s=FCrede =
pazarlamal=FD, ihtiya=E7 duydu=F0u =FCr=FCnleri ise daha h=FDzl=FD =
sipari=FEedip sat=FDn almal=FD. E-talep.com y=FCksek teknolojisiyle, =
yat=FDr=FDm yapman=FDza ve para harcaman=FDza gerek kalmadan bu imkan=FD =
size sunuyor.<br><br></font></font><IMG =
src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/talepaw.gif' width=3D'10' =
height=3D'10'><font color=3D'#739CCE' face=3D'Verdana' =
size=3D'2'><b>E-talep.com ailemizde sizi de g=F6rmek istiyoruz <br></b> =
</font><font size=3D'2' color=3D'#808080'><font face=3D'Verdana'>Her =
ge=E7en g=FCn ailemiz b=FCy=FCyor 2 ay gibi k=FDsa bir s=FCrede 1000 =
=FCyeyi a=FEt=FDk, zamanla daha b=FCy=FCyece=F0imiz inanc=FDnday=FDz. =
<b>Ailemize kat=FDlarak,</b> k=FC=E7=FCk ve orta =F6l=E7ekli =
firmalar=FDn, kamu kurum ve kurulu=FElar=FDn=FDn olu=FEturdu=F0u =E7ok =
geni=FE bir al=FDc=FD ve sat=FDc=FD kitlesine ula=FEacak, yeni i=FE =
ortaklar=FD edineceksiniz.<br><br></font></font><IMG =
src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/talepaw.gif' width=3D'10' =
height=3D'10'><b><font color=3D'#739CCE' face=3D'Verdana' =
size=3D'2'>E-talep.com'un arkas=FDnda g=FC=E7l=FC bir kadro =
var<br></font></b><font size=3D'2' color=3D'#808080'><font =
face=3D'Verdana'>E-talep.com firmalar aras=FD ticaret ve bili=FEim =
teknolojilerinde uzman olan, profesyonel bir ekip taraf=FDndan =
tasarland=FD. Sizlerden gelen =F6neri ve isteklerle bu ticaret platformu =
daha da geli=FEtirilerek, kolay kullan=FDlabilir, verimli ve etkin bir =
ticaret ortam=FD olu=FEturulacakt=FDr.<br><br></font></font><IMG =
src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/talepaw.gif' width=3D'10' =
height=3D'10'><font color=3D'#739CCE' face=3D'Verdana' =
size=3D'2'><b>E-talep.com Kullan=FDm=FD kolay g=FCvenli bir ticaret =
platformudur<br></b> </font><font color=3D'#808080' face=3D'Verdana' =
size=3D'2'>E-talep.com kullan=FDm=FD kolay, =FCyelerin gizlilik =
kurallar=FDn=FD g=F6zeten, g=FCvenli bir ticaret platformundur. =
</font></td></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr><tr><td><p =
align=3D'center'><b><font face=3D'Verdana' size=3D'2'><font =
color=3D'#FF9900'>Daha fazla bilgi i=E7in; </font><a =
href=3D'http://www.e-talep.com'><font =
color=3D'#FF9900'>www.e-talep.com</font></a><font =
color=3D'#FF9900'>adresini ziyaret =
edin.</font></font></b></td></tr><tr><td height=3D'25'><hr =
color=3D'#739CCE' size=3D'3' width=3D'630' =
align=3D'left'></td></tr><tr><td height=3D'25'><img border=3D'0' =
src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/talepok.gif' width=3D'30' =
height=3D'20'><font color=3D'#739CCE' face=3D'Verdana' =
size=3D'2'>G=F6r=FC=FE, =F6neri ve sorular=FDn=FDz i=E7in;<a =
href=3D'http://www.e-talep.com/Pages/Contact.asp'><font =
color=3D'#739CCE'>t =FD k l a y =FD n</font></a></font></td></tr><tr><td =
height=3D'25'><img border=3D'0' =
src=3D'http://www.e-talep.com/reklimages/talepok.gif' width=3D'30' =
height=3D'20'><font color=3D'#739CCE' face=3D'Verdana' =
size=3D'2'>E-posta almak istemiyorsan=FDz;<a =
href=3D'mailto:destek@e-talep.com?subject=3DE-posta almak =
istemiyorum'><font color=3D'#739CCE'>t =FD k l a y =FD =
n</font></a></font></td></tr></table><img border=3D'0' =
src=3D'http://www.turkanket.com/c1.asp' width=3D'0' height=3D'0'><img =
border=3D'0' src=3D'http://www.turkanket.com/c2.asp' width=3D'0' =
height=3D'0'><img border=3D'0' src=3D'http://www.turkanket.com/c3.asp' =
width=3D'0' height=3D'0'><img border=3D'0' =
src=3D'http://www.turkanket.com/c4.asp' width=3D'0' height=3D'0'><img =
border=3D'0' src=3D'http://www.turkanket.com/c5.asp' width=3D'0' =
height=3D'0'><img border=3D'0' src=3D'http://www.turkanket.com/c6.asp' =
width=3D'0' height=3D'0'></body></html>
------=_NextPart_000_19718_01C2B1B5.77556FC0--