Trac slow again

Jan Stolarek jan.stolarek at p.lodz.pl
Mon Mar 9 15:04:10 UTC 2015


> Is it just me, or is GHC's Trac taking multiple seconds just to serve up a
> web page? 
Same problem here.

Janek

---
Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

This email contains information intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.
If you are not the intended recipient or if you have received this message in error,
please notify the sender and delete it from your system.


More information about the ghc-devs mailing list