Injective type families for GHC

Jan Stolarek jan.stolarek at p.lodz.pl
Mon Feb 9 15:58:04 UTC 2015


Haskellers,

I am finishing work on adding injective type families to GHC. I know that in the past many people 
have asked for this feature. If you have use cases for injective type families I would appreciate 
if you could show them to me. My implementation has some restrictions and I want to see how 
severe these restrictions are from a practical point of view.

Janek

---
Politechnika Łódzka

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.


More information about the Glasgow-haskell-users mailing list