Phab failing to apply patches

Jan Stolarek jan.stolarek at p.lodz.pl
Fri Jan 15 17:49:14 UTC 2016


It seems that Phab is once again failing to apply patches (eg. D1778, which built perfectly fine 
until latest update). Is anyone else experiencing this?

Janek

---
Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

This email contains information intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.
If you are not the intended recipient or if you have received this message in error,
please notify the sender and delete it from your system.


More information about the ghc-devs mailing list