Injective type families

Jan Stolarek jan.stolarek at p.lodz.pl
Fri Jan 8 11:25:24 UTC 2016


> If I actually want to write backward-compatible type family code using GHC-8.0, I'd prefer
> to be able to enable TypeFamilies yet not InjectiveTypeFamilies, and have GHC check that I am in
> the common subset.
Good point. I wonder if others agree.

Janek

---
Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

This email contains information intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.
If you are not the intended recipient or if you have received this message in error,
please notify the sender and delete it from your system.


More information about the ghc-devs mailing list