Pretty-printing TH data types

Jan Stolarek jan.stolarek at p.lodz.pl
Wed Nov 11 11:14:20 UTC 2015


Devs,

Module Language.Haskell.TH.Ppr defines Ppr instances for Template Haskell data types. What is the 
fastest way of testing these instances, ie. pretty-printing TH data types? I want to make sure 
that the instances I added print the data type in the way that I expect.

Janek

---
Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

This email contains information intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.
If you are not the intended recipient or if you have received this message in error,
please notify the sender and delete it from your system.


More information about the ghc-devs mailing list