Unused type variables with non-linear patterns

Jan Stolarek jan.stolarek at p.lodz.pl
Tue Dec 15 18:11:12 UTC 2015


> Is there a ticket?
#10982

Janek

---
Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

This email contains information intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.
If you are not the intended recipient or if you have received this message in error,
please notify the sender and delete it from your system.


More information about the ghc-devs mailing list